Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego marki Stick&Wolf (www.stickandwolf.com), którego operatorem jest Sprzedawca - firma KIKU Katarzyna Kijek-Kubejko, ul. Bajkowa 13/18, 20-802 Lublin, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, NIP: 946-246-08-35, tel.: 784563888, email: hello@stickandwolf.com


1.2. Regulamin stanowi zasady oraz warunki dokonywania zakupów i obowiązuje on Sprzedawcę oraz Klientów korzystających z usług sklepu internetowego na stronie www.stickandwolf.com


1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. DEFINICJE


2.1 Klientem jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu
za pośrednictwem sklepu internetowego: www.stickandwolf.com


2.2. Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego jest Katarzyna Kijek-Kubejko prowadząca działalność KIKU Katarzyna Kijek-Kubejko, ul.Bajkowa 13/18, 20-802 Lublin, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin, NIP: 946-246-08-35, REGON: 060669759, tel.: 784563888, email: hello@stickandwolf.com


2.3. Sklep to sklep internetowy działający pod adresem: www.stickandwolf.com


2.4. Produkt to dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


2.5. Dzień roboczy to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


2.6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


2.7. Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.


    3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


3.1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu i zaakceptowanie treści regulaminu; rejestracja nie jest obowiązkowa. 


3.2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość, a następnie dodać je do Koszyka. W dalszych krokach Klient podaje swoje dane osobowe, określa adres dostawy oraz dokonuje wyboru metody płatnościWarunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza, zwłaszcza pól oznaczonych gwiazdką (*). W przypadku gdy podane przez Klienta dane są niedokładne lub niepoprawne (np.: dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru), Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem w celu ustalenia poprawnych danych.


3.3. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na swój adres email wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.


3.4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu za pośrednictwem strony: www.stickandwolf.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów za pośrednictwem strony: www.stickandwolf.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

        

            4. CZAS DOSTAWY


4.1. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie każdego produktu. Maksymalny termin otrzymania przesyłki to 14 dni roboczych (w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie). Gdy zamówiony przez Klienta produkt jest dostępny od ręki, paczkę wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych.


4.2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. Podpisanie protokołu przyjęcia przesyłki przez Klienta i brak zgłoszenia dostarczającemu kurierowi faktu uszkodzenia towaru, oznacza akceptację prawidłowego jego dostarczenia oraz jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji na uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu.

        

            5. PŁATNOŚCI


5.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie płatności za pośrednictwem bramki płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 lub tradycyjnym przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy:

KIKU Katarzyna Kijek-Kubejko

Idea Bank 50 1950 0001 2006 0006 6394 0001


5.2. Sprzedawca nie pobiera opłat za dostawę produktów na terenie Polski bez względu na wysokość zamówienia.


5.3. Opłata za przesyłkę do krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski) wynosi 49 euro.


5.4. Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


5.5. Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone przez Klienta.


            6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE


6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu zakupu towaru.


6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym regulaminie. Klient składa reklamację w postaci pisemnej na adres Sklepu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: hello@stickandwolf.com.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za zakupiony przedmiot nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu zwrotnego przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru do siedziby firmy (towar nie może nosić oznak użytkowania).


6.4. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.


6.5. Klient jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu.


6.6. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.


6.7. Sprzedawca niezwłocznie odpowiada na zgłoszoną reklamację oraz rozpatruje ją w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych. Sprzedawca odpowiada Klientowi na zgłoszoną reklamację na adres email, z którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu.             7. ZASADY UŻYTKOWANIA BIŻUTERII


7.1. Dbając właściwie o naszą biżuterię z pewnością dłużej zachowamy jej blask i piękny wygląd. Zaleca się zdejmowanie biżuterii przed pracami domowymi oraz kąpielą (również w basenach, morzu itp.). Należy unikać bezpośredniego kontaktu biżuterii z kosmetykami (np. perfumami), które mogą powodować utratę połysku i odbarwienia.


7.2. Kamienie ozdobne naturalne są narażone na wypadnięcie, pęknięcia lub ukruszenie powstałe wskutek uderzenia, upadku lub zgniecenia. Dlatego biżuterię zawsze należy zdejmować przed snem, pracami domowymi, zajęciami sportowymi, pracą fizyczna i innymi czynnościami, które mogą narazić ją na uszkodzenia mechaniczne.


7.3. Naturalną właściwością złota jest to, że jego powierzchnia się rysuje. Aby dłużej zachować ładny wygląd biżuterii, należy unikać sytuacji powodujących mechaniczne ścieranie się jej powierzchni.


7.4. Wszystkie łańcuszki powinny być zdejmowane przed snem i przechowywane oddzielnie od innej biżuterii, luźno zwinięte, co pomoże zapobiec ich splątaniu i zerwaniu.


7.5. Biżuterię powinno się przechowywać w staranny sposób, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Najlepiej, jeżeli przechowywana jest w pudełku, a każdy element jest oddzielnie zabezpieczony np. w naszym woreczku, co zapobiega wzajemnemu rysowaniu się biżuterii.


7.6. Aby złota biżuteria zachowała swój piękny wygląd, należy czyścić ją w odpowiedni sposób. Biżuterię można czyścić specjalnymi przeznaczonymi do tego środkami (płynami, ściereczkami), które można zakupić w sklepach jubilerskich. Należy zawsze zapoznać się ze wskazówkami, do jakiego rodzaju biżuterii przeznaczony jest preparat. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku czyszczenia pierścionków, kolczyków czy zawieszek z wklejanymi kamieniami.


            8. DANE OSOBOWE


8.1. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.


9.2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.


9.3. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia mają charakter poglądowy. Wszystkie produkty są wykonywane ręcznie, w związku z czym każdy projekt jest unikatowy i może delikatnie różnić się od prezentowanych zdjęć.


9.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.