Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego marki Stick&Wolf (zwanego dalej Serwisem), prowadzonego pod adresem http://www.stickandwolf.com/ przez Sprzedawcę (operatora Serwisu)  - firmę KIKU Katarzyna Kijek-Kubejko z siedzibą pod adresem: Bajkowa 13/18, 20-802 Lublin.
2. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
3. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
4. Niniejszym informujemy, że KIKU Katarzyna Kijek-Kubejko z siedzibą pod adresem: Bajkowa 13/18, 20-802 Lublin jest administratorem danych osobowych kupujących produkty w Serwisie.
5. Wszystkie dane osobowe Klienta są wykorzystywane w procesie realizacji zlecenia i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem operatora Serwisu (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
7. Operator Serwisu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email hello@stickandwolf.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcia zamówienia do realizacji.